Bez koho by to nešlo

Pro náš rozlet potřebujeme dvě křídla a jedno bez druhého se neobejde. Jedno z nich jste vy, osvícení čtenáři. A druhé tvoří naši autoři a lidé kolem knih, bez jejichž tvořivosti a píle bychom se neobešli. Díky, že jste s námi „na hlavu“.

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D.

PhDr. Marian Jelínek, Ph.D.

je hokejový trenér, dlouhodobě se věnuje nejen sportovnímu koučinku. Působí jako mentor, přednáší, vede školení a workshopy. Je spoluautorem řady knih, má doktorát z kinantropologie a psychologie. V Portále vydal knihu Neztraťte motivaci v době blahobytu.

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

MUDr. Karel Nešpor, CSc.

je známý adiktolog. Už 30 let se zabývá prevencí a léčbou návykových nemocí. Je autorem řady odborných i populárních prací. V Portále vyšly jeho knihy Jde to i s úsměvem, Střízlivě, většinou vesele, Jak být milejší či Kudy do pohody a další.

Mgr. et MgA. Ivana Angelika Pintířová, SCB

Mgr. et MgA. Ivana Angelika Pintířová, SCB

rozhlasová moderátorka, učitelka a vychovatelka. V roce 2011 byla jednou z řádových sester, které pečovaly o prezidenta Václava Havla v závěru jeho života. V Portále s ní vyšel knižní rozhovor Padá mi to z nebe.

Mgr. Klára Smolíková

Mgr. Klára Smolíková

píše knížky pro děti a scénáře ke komiksům, počítačovým hrám i večerníčkům. Publikuje také metodické materiály pro ZŠ a externě spolupracuje s PedF UK v Praze. V Portále je spoluautorkou knih Viktorka a vesmírná dobrodružství, Případ ztraceného koně, Zakousněte se do knihy a dalších.

PhDr. Jan Benda, Ph.D.

PhDr. Jan Benda, Ph.D.

je psycholog a psychoterapeut s dvacetiletou zkušeností s využíváním všímavosti v psychoterapii. Prošel výcvikem satiterapie a PBSP, opakovaně pobýval v meditačních centrech na Srí Lance. Přednáší o všímavosti na katedře psychologie FF UK v Praze. V Portále vydal knihu Všímavost a soucit se sebou.

Salesiáni

Salesiáni

jsou římskokatolickou kongregací, která se věnuje především výchově mládeže podle zásad jejich zakladatele Dona Boska. Jejich dílo kromě podpory nakladatelské činnosti zahrnuje např. práci s mládeží v nízkoprahových centrech, střediscích volného času, vzdělávání v sociální oblasti, doprovázení mladých z dětských domovů a další.

Mgr. Milan Miškařík

Mgr. Milan Miškařík

je od založení Portálu vedoucím obchodu, chodící historií a dodavatelem vína a dobré nálady. Propojuje svými rozsáhlými kontakty salesiány, lidi kolem knih a všechny, kdo se nechají nakazit jeho pohodou.

ThLic. Josef Prokeš

ThLic. Josef Prokeš

je kněz českobudějovické diecéze. Studoval na papežské univerzitě Gregoriana. Věnuje se pastoraci mládeže, je diecézním duchovním rádcem skautů. Ve volném čase rád leze po horách. V Portále vydal knihu Pán se stará.

Daniela Krolupperová

Daniela Krolupperová

spisovatelka a překladatelka, vydala řadu oceňovaných knih pro děti, v Portále např. Na rozcestí ke štěstí/od štěstí, Sněhová víla, Taje olivového háje, Polární pohádka a mnoho jiných.

Zuzana Pospíšilová

Zuzana Pospíšilová

je dětská psycholožka a spisovatelka knih pro děti. V Portále vyšly například její knihy Štěpánův podivuhodný stroj, Hádanky pro školáky, Vánoční hvězda a splněná přání, Školní detektiv, Školní strašidlo a mnoho dalších.

Frida Nilsson

Frida Nilsson

je úspěšná švédská autorka dětských knih. Literární kritika ji přirovnává k Roaldu Dahlovi, bývá rovněž označována za novou Lindgrenovou. V Portále vyšly její knihy Gorila a já, Piráti z Ledového moře, Vránova neobyčejná dobrodružství nebo Ve škole se dějou věci.

Heinz-Peter Röhr

Heinz-Peter Röhr

je známý německý psychoterapeut se specializací na terapii závislostí. Je autorem mnoha úspěšných knih, v Portále vyšly např. Narcismus - vnitřní žalář, Hraniční porucha osobnosti, Hysterie – strach z odmítnutí či Sebeúcta u dětí.

Verena Kast

Verena Kast

je švýcarská psychoanalytička. Do roku 1998 byla předsedkyní Mezinárodní společnosti pro analytickou psychologii. Je autorkou řady knižních titulů. V Portále vyšlo mnoho jejích knih: Stín v nás, Závist, žárlivost a jejich smysl, Hněv a jeho smysl a další.

Carl Gustav Jung

Carl Gustav Jung

byl švýcarský psychiatr, psychoterapeut, originální myslitel a zakladatel analytické psychologie. Zabýval se lidskou psychickou v širokých souvislostech mytologie, filozofie, religionistiky a umění. V Portále vyšla jeho Červená kniha a řada dalších knih, nejnověji Umění C. G. Junga.

Carl R. Rogers

Carl R. Rogers

byl americký psycholog a psychoterapeut, zakladatel humanistické psychologie a „na klienta orientované“ psychoterapie. Působil i jako profesor psychologie na univerzitách v Ohiu, Chicagu a Wisconsinu. Portál vydal jeho díla Způsob bytí, Být sám sebou a také Rozhovory s Carlem R. Rogersem

Erich Fromm

Erich Fromm

byl německý sociální psycholog, sociolog, psychoanalytik, humanistický filozof a demokratický socialista. Mezi jeho nejznámější knihy patří Strach ze svobody, Umění milovat nebo Anatomie lidské destruktivity.

Eric Berne

Eric Berne

je známý jako zakladatel transakční analýzy. Napsal řadu knih, z nichž nejslavnější je titul Jak si lidé hrají, kromě něj Portál vydal i knihy Co řeknete, až pozdravíte a Sex v lidském milování.

Bruno Ferrero

Bruno Ferrero

je italský salesián a kněz. Portále vydal řadu jeho knih pro potěchu duše, naposledy např. Sny pro duši, Balzám pro duši, Hostina pro duši, Potěšení pro duši a další.

Anselm Grün

Anselm Grün

je benediktinský mnich, žije a pracuje v německém opatství Münsterschwarzach, kde píše a vydává knihy, vede poradenskou službu a je ekonomem kláštera. V Portále vyšla řada jeho knih, mj. Proměň se!, Moudrost vyznání víry nebo Deprese jako šance.

Guy Gilbert

Guy Gilbert

je známý francouzský kněz a vychovatel delikventní mládeže. Z knih vydaných nakladatelstvím Portál jmenujme např. Evangelium podle svatého lotra, Bratr vyvržených, Partnerství, Rodina nebo Víra.

Michaela Bergmannová

Michaela Bergmannová

je absolventkou FAMU, oboru animovaná a multimediální tvorba. Zabývá se kreslenou animací a ilustrací knížek pro děti. V Portále ilustrovala řadu knih, např. Fi a Flo, Strasti zkoušeného Standy, Výři nesýčkují, Po stopách baroka v Čechách a mnoho dalších.

Vendula Hegerová

Vendula Hegerová

je výtvarnice a ilustrátorka, vystudovala Vyšší odbornou školu grafickou v Jihlavě. Pro Portál ilustrovala řadu dětských knih, např. Mravenečkova dobrodružství, Najdu Edu na posedu, Hravé básničky pro kluky a holčičky, Moje maminka je nej a mnoho dalších.

Eva Chupíková

Eva Chupíková

vystudovala filozofii a anglickou filologii na FF UP v Olomouci. V současnosti se věnuje výhradně knižní ilustraci. Z knih Portálu ilustrovala např. Štěpánův podivuhodný stroj, Taje olivového háje, Herkules a strašidla nebo Mizící hmyzíci.

Magda Veverková-Hrnčířová

Magda Veverková-Hrnčířová

je ilustrátorka a grafička. Pro nakladatelství Portál ilustrovala např. knihy Ella v Laponsku, Ella a kamarádi, Ella ve škole, Vánoční hvězda a splněná přání nebo Záhada školní půdy.

Ilona Komárková

Ilona Komárková

alias Komára vystudovala SUPŠ v Praze, věnuje se především grafice a ilustraci, ale i tvorbě šperků nebo i výukových materiálů pro děti. Pro Portál ilustrovala knihy Poněkud zvláštní kůň, Ve škole se dějou věci! a Černobílé prázdniny.

Patricie Koubská

Patricie Koubská

je výtvarnice a učitelka. Pro Portál ilustrovala celou řadu knih a pracovních listů, z poslední doby např. Hry pro rozvoj řeči pro děti od 2 let, Když se řekne ROZCVIČKA, Hrajeme si, nezlobíme, o světě pak leccos víme a mnoho dalších.

Iva Nováková

Iva Nováková

je absolventka střední odborné školy výtvarné, zaměřuje se na tvorbu pro děti. Je autorkou zábavných a didaktických doplňovaček, omalovánek či vystřihovánek. V Portále vyšly mj. její knihy S penězi si poradím, Poznej s námi Česko, Anglicko-české doplňovačky či Víš, co čteš?.

Libor Drobný

Libor Drobný

vystudoval animaci na univerzitě ve Zlíně. Věnuje ilustraci, kreativní grafice a animaci. Pro Portál ilustroval např. Tajemství pokladu svatého Václava, Ztraceni v Rudolfinské Praze, Jak přežít, když se často bojím a mnoho dalších.

Irvin D. Yalom

Irvin D. Yalom

je jednou z nejvýznamnějších osobností současné psychoterapie a autorem řady monografií a učebnic, ale i beletristických knih. V Portále vyšly jeho knihy Lži na pohovce, Existenciální psychoterapie, Když Nietzsche plakal nebo autobiografie Stávám se sám sebou.

Torey L. Hayden

Torey L. Hayden

je autorkou řady velmi úspěšných románů, které představují skutečné příběhy z prostředí škol pro děti s poruchami chování. Pracuje jako speciální pedagožka a rodinná terapeutka. V Portále vyšly její knihy Spratek, Tygřice, Dračice a mazánek, Zvíře nebo Sebranka Sebranka.

Prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., Dr.h.c.

Prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc., Dr.h.c.

je přední odborník v oblasti pedagogické teorie a výzkumu. V Portále vydal mj. knihy Předškolní pedagogika, Srovnávací pedagogika, je spoluautorem Pedagogického slovníku a Pedagogické encyklopedie.

Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.

Prof. PhDr. Zbyněk Vybíral, Ph.D.

působí na Katedře psychologie FSS MU. Pracoval jako psychoterapeut i jako lektor psychoterapeutického výcviku. Je členem mezinárodní Společnosti pro výzkum psychoterapie a autorem řady publikací, z nichž v Portále vyšlo např. Jak se stát dobrým psychoterapeutem nebo Lži, polopravdy a pravda v lidské komunikaci.

Doc. PhDr. Oldřich Matoušek

Doc. PhDr. Oldřich Matoušek

učí na katedře sociální práce FF UK v Praze. Má za sebou dlouholetou praxi klinického psychologa a psychoterapeuta. Je autorem řady odborných publikací zejména z oblasti sociální práce, např. Děti a rodiče v rozvodu, Encyklopedie sociální práce.

Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

Doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.

je speciální pedagožka zabývající se především problematikou specifických poruch učení. Je autorkou řady knih, v Portále vyšly mj. Poruchy učení, Dyslexie v předškolním věku?, Dyspraxie, nebo Učíme se počítat.

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.

PhDr. Kateřina Thorová, Ph.D.

je doktorkou klinické psychologie, specializuje se na dětskou vývojovou psychologii. Věnuje se práci s dětmi s různými vývojovými poruchami. V Portále jí vyšly monografie Poruchy autistického spektra a Vývojová psychologie.

Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.

Prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc.

byl mezinárodně uznávaný dětský psycholog. Zdůrazňoval nezastupitelnou úlohu rodiny pro zdravý rozvoj dětí. V nakladatelství Portál vyšly mj. jeho knihy Po dobrém, nebo po zlém?, Co děti nejvíc potřebují či Co, kdy a jak ve výchově dětí.

PhDr. Jiřina Prekopová

PhDr. Jiřina Prekopová

je uznávanou česko-německou dětskou psycholožkou. Některé její knihy byly přeloženy do 25 jazyků. proslavila se svou terapií pevným objetím. V Portálu vyšlo několik jejích knih, např. Pevné objetí, Malý tyran či I rodiče by měli dělat chyby.

Petr Babka

Petr Babka

je překladatel z němčiny s hlubokými přesahy do filozofie. Podílel se na překladu Červené knihy, je dvorním překladatelem např. Petera-Heinze Röhra a Vereny Kast

RNDr. Hana Antonínová

RNDr. Hana Antonínová

je překladatelka z angličtiny, naposledy přeložila např. Teorie pole, Tesař, Emoce pod kontrolou.

Linda Bartošková

Linda Bartošková

překládá náročnější anglickou beletrii, např. knihy Torey Hayden nebo Irvina Yaloma.

Petra Diestlerová

Petra Diestlerová

překládá z angličtiny většinou rádce pro mládež a knihy z oblasti speciální pedagogiky

Petr Horáček

Petr Horáček

je česko-anglický výtvarník a úspěšný autor mnoha dětských knih, které byly přeloženy do mnoha jazyků a vyhrály řadu mezinárodních cen. Žije a pracuje ve Velké Británii. V Portále vyšly jeho úspěšné knihy Papuchalk Petr, Husa Líza, O myšce, která se nebála a nejnověji Jak myška snědla měsíc.

Prohlédněte si našich 30
nejprodávanějších knížek na hlavu!